chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Trpíte hlukem ze silnice? Vinou hygieniků máte smůlu

BRNO (Ekologický právní servis) - Ekologický právní servis (EPS) dnes zveřejnil analýzu tzv. hlukových výjimek. Studie odhaluje důvody, proč v České republice hlukem ze silnic dlouhodobě trpí statisíce lidí, a proč se situace vůbec nelepší. Na vině je praxe vydávání tzv. hlukových výjimek. 1)


Studie vychází z analýzy 131 povolení k provozu nadlimitního zdroje hluku a z naší zkušenosti v dané oblasti při zastupování občanů obtěžovaných nadlimitním hlukem. Analýza odhalila řadu nedostatků jak v žádostech o vydání tohoto povolení, tak v rozhodnutí samotném.", říká k tomu právník EPS Pavel Doucha, jeden z autorů studie.

Každý provozovatel včetně správců silnic má povinnost zajistit dodržování hlukových limitů. Pokud to z vážných důvodů není možné, udělí krajská hygienická stanice při splnění dalších podmínek tzv. výjimku. "Praxe jejich vydávání ale není tak výjimečná, jak by se mohlo zdát. Výjimky platí např. pro celé kraje nebo na bezdůvodně dlouhou dobu." 2) říká k tomu právník EPS Michal Bernard. "Současná praxe vydávání těchto výjimek spíše reflektuje potřeby správců silnic než zdraví lidí, kteří jsou hluku vystaveni. Tento základní deficit musí být co nejdříve změněn." dodává Bernard.

"Těch problémů je tam celá řada. K nejzávažnějším patří to, že lidé trpící hlukovou zátěží nemají možnost jakkoliv ovlivnit vydání výjimky nebo se o ní alespoň dozvědět. Nejsou totiž účastníky řízení. Taková úprava je v rozporu s Ústavou. Abychom to za Ministerstvo zdravotnictví alespoň částečně napravili, umístili jsme kopie všech výjimek, které se nám podařilo sehnat na naše webové stránky", uzavírá Doucha. 3) Každý občan tak může snadno zjistit, zda poškozování jeho zdraví hlukem posvětil úřad, který má paradoxně v popisu práce jeho ochranu.

Kontakt:

Mgr. Pavel Doucha, mobil: 608 873 437

EPS, Převrátilská 330, 390 01 Tábor

email: pavel.doucha@eps.cz

URL: http://www.eps.cz , www.hluk.eps.cz

JUDr. Michal Bernard, mobil: 775 154 078

EPS, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

email: michal.bernard@eps.cz

URL: http://www.eps.cz , www.hluk.eps.cz

  1. Analýza hlukových výjimek je ke stažení zde: http://www.hluk.eps.cz/index.php?page=publikace Popis nedostatků výjimek včetně statistického vyjádření je obsažen v kapitolách tři až pět. Návrhy na změnu praxe krajských hygienických st! anic jso u uvedeny v kapitole šest, včetně příkladu dobré praxe (KHS Vysočina). Kapitola sedm pak navrhuje dílčí změny zákona o ochraně veřejného zdraví.
  2. Např. Jihočeský kraj má udělenou výjimku na všechny silnice na svém území, aniž by bylo zřejmé, o které silnice jde a jakým způsobem se bude hlučnost snižovat. Hlavní město Praha má udělenou výjimku až do roku 2017.
  3. Všechny vydané hlukové výjimky jsou přehledně podle jednotlivých krajů a obcí, kterých se týkají, k nahlédnutí zde: http://www.hluk.eps.cz/index.php?section=hluk&page=hlukove-vyjimky

Kontaktní osoba: Michal Bernard

Telefon: 775 154 078

E-mail: michal.bernard@eps.cz

Michal Bernard

10. července 2008 14:17, zdroj: www.ekolist.cz

12.8.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk