chemlines     Skupiny chemických látek nebezpečné podle svých fyzikálně...     chemlines
ENVIreport 9/2010
9/2010

ENVIreport za měsíc srpen 2010
Informační servis podnikové ekologie

ENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Vážení čtenáři,

sledované zákonné povinnosti jsou nyní beze změn. Nebyly ani novelizovány či vydány žádné předpisy ze souvisejících oblastí. Zkrátka stále prázdninový klid.

S přáním příjemného dne

Ing. Zdeněk Fildán

   

1. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 V srpnu 2010 nebyly vydány ani změněny žádné předpisy v oblasti podnikové ekologie a ochrany ŽP.

   

2. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce. 

Část F - Obaly
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

 V uplynulém měsíci nenastaly žádné změny ve sledovaných povinnostech. 

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

F6

Firmy s uzavřenou smlouvou o sdruženém plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou obalovou společností (EKO-KOM) jsou povinny zaslat čtvrtletní výkaz o produkci obalů za 3. čtvrtletí 2010.

§ 10, § 13, § 15a zákona o obalech

31.10.2010


 

3. POVINNOSTI FIREM V PODNIKOVÉ EKOLOGII - celkový přehled

Celkový přehled povinností najdete v jednotlivých kapitolách publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky 

B-Odpadové hospodářství

C-Využití a ochrana vod

D-Ochrana ovzduší 

E-Integrovaná prevence

F-Nakládání s obaly

Poznámka: Každý záznam z výše uvedených tabulek povinností je blíže popsán odkazem ve sloupci Bod (např. Bod B35 naleznete v kapitole B-Odpadové hospodářství publikace viz výše). Publikace je ve formátu Adobe .pdf (stáhnout Adobe Reader zde).

   

4. VYBRANÉ AKTUALITY A ČLÁNKY Z EKOnovin

30.9.2010 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk