chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Biopaliva: nebezpečná, ale i neekologická
V březnu 2007 se čelní představitelé členských států EU dohodli, že zvýší podíl biopaliv v dopravě. O totéž usilují rovněž v USA. Zároveň politici v USA i EU uvedli v život celou síť dotací a jiných přímých a nepřímých podpor, které výrobu biopaliv z energetických plodin uměle zvýhodňují. Deklarovaným cílem této politiky je snížit závislost na ropě a redukovat emise skleníkových plynů. Poslední dobou však stále častěji zaznívá kritika stávající politiky i z úst ekologických sdružení.

Terčem kritiky je především výroba biopaliv ze zemědělských plodin. Ukazuje se, že tato paliva přinášejí řadu negativních sociálních i ekologických dopadů. Základní potíž spočívá v tom, že pokud by měla výraznější měrou nahradit fosilní paliva, bylo by to vysoce náročné na zemědělskou půdu.

Vysoká náročnost biopaliv ze zemědělských plodin na ornou půdu s sebou nese dva hlavní negativní důsledky. Používání půdy k pěstování energetických plodin ostře konkuruje využití pro výrobu potravin a krmiv. Zvýhodňuje-li stát uměle energetické plodiny, je výsledkem větší vzácnost potravin a jejich rostoucí cena. To má tvrdý dopad zejména na nejchudší vrstvy obyvatelstva. Není divu, že zvláštní zmocněnec OSN pro právo na výživu Jean Ziegler nedávno veřejně označil výrobu biopaliv z potravinových plodin za "zločin proti lidstvu". Na výrobu 50 litrů bioetanolu je podle něj třeba 232 kilogramů obilí, přičemž z tohoto množství by mohlo žít jedno dítě celý rok.

Druhým negativním důsledkem je, že biopaliva z energetických plodin přispívají k odlesňování a tím ohrožují biodiverzitu. Rostoucí poptávka po cukrové třtině, sójových bobech či palmovém oleji (uměle stimulovaná státní podporou biopaliv v západních zemích) motivuje brazilské a malajské farmáře k tomu, aby ještě ve větší míře než doposud mýtili tamní pralesy a rozšiřovali na jejich úkor zemědělskou půdu. Varující výsledky přinesla švýcarská studie, která zkoumala ekologickou bilanci současné generace biopaliv v porovnání s fosilními palivy. Autoři zjistili, že téměř polovina ze sledovaných typů biopaliv je spojena s horšími souhrnnými ekologickými škodami než fosilní paliva. Alarmující je, že toto platí pro všechny nejhojněji využívané typy biopaliv: pro etanol vyráběný z americké kukuřice a brazilské cukrové třtiny, jakož i pro naftu vyráběnou ze sóji a malajského palmového oleje.

Všechny tyto skutečnosti dokazují jediné: státní politika, která se snaží cíleně podporovat určitý způsob výroby energie na úkor jiných způsobů, je velice krátkozraká. Problém je tu zcela analogický s "osudnou domýšlivostí" centrálních plánovačů za socialismu. Taková státní politika je vždy nutně spojena s negativními důsledky, které politici nejsou schopni předvídat. Chceme-li výrazně snížit emise oxidu uhličitého, pak je jedinou cestou zvýšit cenu vypouštění CO2 do ovzduší (např. v podobě uhlíkové daně). Bude pak na podnikatelích, aby v rámci konkurenčního procesu objevili nejefektivnější způsob výroby energie při změněných cenových relacích. Politické rozhodování od stolu bude v tomto směru sotva úspěšné.

Matěj Šuster

(Zdroj: http://libinst.cz) 20.01.2008
8.2.2008 libinst.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk