chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Změny právních předpisů v oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí.
Nové právní předpisy:

  Ostatní:

 • 68/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  Částka: 31/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 4. dubna 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 4. dubna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 183/2006 Sb.
  Předpis ruší:


 • 75/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

  Částka: 32/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 10. dubna 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 10. dubna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 252/1997 Sb.; 256/2000 Sb.
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

  Částka: 34/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 19. dubna 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 20. dubna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 252/1997 Sb. § 2c odst. 5
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 80/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

  Částka: 34/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 19. dubna 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 20. dubna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 252/1997 Sb. § 2c odst. 2
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 81/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 34/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 19. dubna 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 20. dubna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 252/1997 Sb. § 2c odst. 5
  Předpis mění: 242/2004 Sb.
  Předpis ruší:


 • 91/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 37/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 27. dubna 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
  Datum účinnosti od: 1. května 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 156/1998 Sb. § 16 písm. c)
  Předpis mění: 274/1998 Sb.
  Předpis ruší:


 • 95/2007 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

  Částka: 38/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 27. dubna 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 1. května 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 96/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 38/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 27. dubna 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 1. května 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
  Předpis mění: 395/1992 Sb.
  Předpis ruší: 48 výnosů
6.5.2007 ENVIGROUP




Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk