chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Ekoaudit - ochrana ovzduší - část 8.

Ekologický audit (Ekoaudit) představuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost. Pro uživatele Příručky ekologa uvádíme název kapitoly, kde jsou podrobně popsány detaily každého bodu.

Povinnosti podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší:

číslotermínlimitní hodnotakdocokomu§ zákonakapitola příručky
D68 od 1.1.2008 uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely je povinna zajistit, aby v PHM, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliv ve výši 2 % pro motorové benziny - §3a odst.1 z.86/02 D 3.1
D69 od 1.9.2007 uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely je povinna zajistit, aby v PHM, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliv ve výši 2 % pro motorovou naftu - §3a odst.1 z.86/02 D 3.1
D70 od 1.1.2009 uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely je povinna zajistit, aby v PHM, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliv ve výši 3,5 % pro motorové benziny - §3a odst.1 z.86/02 D 3.1
D71 od 1.1.2009 uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely je povinna zajistit, aby v PHM, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliv ve výši 4,5 % pro motorovou naftu - §3a odst.1 z.86/02 D 3.1
D72 k 31. prosinci daného roku uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely je povinna vést odděleně evidenci o množství PHM a evidenci vyskladněných jednotlivých PHM s uvedením druhu a podílu biopaliv - §3a odst.3 z.86/02 D 3.1
D73 před dovozem PHM uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely - dovoz osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely, která dováží je povinna s předstihem sdělit místně příslušnému celnímu úřadu místo, datum a čas přijetí PHM, které obsahují biosložku tak, aby správce daně mohl odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v dokladech Celní úřad §3a odst.5 z.86/02 D 3.1
D74 do 31. ledna za předchozí rok uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely je povinna každoročně podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok obsahující identifikační údaje a údaje z evidencí podle odstavce 3. Hlášení se podává na tiskopisu vydaném Generálním ředitelstvím cel. Celní úřad §3a odst.6 z.86/02 D 3.1
D75 za uplynulý rok uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely osoba, která neuvede do volného daňového oběhu na daňovém území ČR minimální množství biopaliv pro dopravní účely je povinna zaplatit poplatek z objemu biopaliv, které měla uvést za uplynulý kalendářní rok Celní úřad §3a odst.7 z.86/02 D 3.1
D76 při prodeji uvádění PHM do oběhu pro dopravní účely osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro dopravní účely je povinna uvést v daňovém dokladu druh a obsah biopaliva v PHM s přesností na jedno desetinné místo procenta  §3a odst.9 z.86/02 D 3.1
Soubor ke stažení – Ekoaudit: Ochrana ovzduší – díl 8.
6.11.2007 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk