chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Topolánek v poločase chválí Bursíka

PRAHA (Ekolist) - Ve středu navštívil premiér Mirek Topolánek ministerstvo životního prostředí. V rámci svých návštěv vládních úřadů se setkal Martinem Bursíkem, aby společně zhodnotili, jaký je stav rezortu v polovině volebního období současné koalice. „Dnešní setkání nemělo za cíl něco projednat, ale zhodnotit, co se nám dosud podařilo, udělat si určitý mezisoučet," shrnul důvody návštěvy Mirek Topolánek.

„Jsme na ministerstvu, které při jednání na vládě vyžadovalo spoustu změn, mnohdy stojí proti všem ostatním," prohlásil na setkání s novináři Mirek Topolánek. Podle premiéra vyplývají pro ministerstvo životního prostředí z koaliční smlouvy pouze čtyři úkoly, ale ty jsou problematické a vyvolávají velký zájem veřejnosti. Jedná se například o téma dopravy a aktuální problém s víkendovým provozem kamiónů nebo o Šumavský národní park. „Tato vláda mnohdy funguje tak, že průchozí kompromis vznikne na lince Bursík - Říman nebo Bursík - Řebíček," prohlásil Topolánek. Podle něj Bursík přináší kompromisy, které ještě mají smysl a přinášejí pozitivní řešení pro občany ČR. Martin Bursík poděkoval Mirku Topolánkovi za podporu při prosazování celé řady témat, které pro premiéra nejsou jednoduché. „Premiér je také předseda strany a vítěz voleb a je pro něj politicky složité se v některých případech přiklonit stranu ministerstva životního prostředí, protože to pak musí vysvětlovat doma," reagoval Martin Bursík.

Premiér Topolánek pochválil ministra Bursíka za odblokování Operačního programu životního prostředí, ze kterého se může financovat výstavby čistíren odpadních vod. „Chybějící prostředky na výstavbu, které odmítá kvůli nestandardním smlouvám financovat Evropská unie, jsme spočítali na 1,2 miliardy korun," dodal Martin Bursík. Pro obce, kterým se nepodaří změnit smlouvy tak, aby nemusely soukromým firmám platit i po roce 2020, by mohlo pomoci s financováním ministerstvo zemědělství.

Jednání mezi oběma předsedy politických stran se dotklo celé řady témat, jako je situace Národního parku Šumava a likvidace následků po orkánu Kyril. „Máme připravenou velkou dohodu mezi obcemi a správou národního parku," představil další politiku Martin Bursík. Dohoda by měla umožnit další rozvoj obcí a přilákání turistů do národního parku, zároveň by měla jasně stanovit pravidla hospodaření v lesích. „Dohoda je připravená, ale jsme realisté a nečekáme, že se před krajskými volbami podaří prosadit," dodal Bursík.

Dalšími tématy, kterých se hodinové setkání dotklo, byla biopaliva, splavnění Labe, výstavba dálnic, vysokorychlostních tratí, těžba uranu a energetický balíček. „Všechno jsou to kontroverzní témata a ve všech došlo za poslední rok k velkému pokroku. Já pocházím z energetiky a máme na celou řadu věcí s Martinem Bursíkem jiné názory, ale jsme spolu schopni komunikovat a já mu zato děkuju," pochválil Martina Bursíka premiér.

„Nejdůležitějším tématem do konce volebního období této vlády je jednoznačně politika ochrany klimatu. Tu budeme příští rok prosazovat i jako předsedající země Rady EU," prohlásil Martin Bursík. Podle něj bude potřeba projednat takzvaný klimatický balíček velmi rychle, protože na konci března začne předvolební kampaň do Evropského parlamentu a pak už se prý nepodaří vyjednat nic. „Musíme najít společnou pozici, abychom postupně získali většinu evropské sedmadvacítky," představil plány Martin Bursík.

Evropská unie by měla přijmout čtyři základní směrnice nebo jejich novely. Upravit by se mělo obchodování s emisními povolenkami a měla by vzniknout směrnice o ukládaní oxidu uhličitého pod zem. Projednávat se budou závazky jednotlivých členských států ve snižování emisí skleníkových plynů, s tím že za celou Evropskou unii dosáhne snížení hodnoty 20 %. Nová směrnice se bude týkat i podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu. „Jediný rozdíl od názoru Evropské komise se týká povolenek pro elektrárenský průmysl, ty by podle české vlády neměly firmy nakupovat od počátku v plné hodnotě na burze," řekl Martin Bursík. Česká vláda navrhuje postupné navyšování podílu, firmy by v aukci z počátku nakupovaly jen 20 % povolenek a zbytek by dostaly, stejně jako v současnosti v rámci alokačních plánů. Podíl přidělených emisních kreditů by se postupně snižoval, až by v roce 2020 elektrárny nakupovaly povolenky ve 100% výši.

Zároveň ministerstvo připravuje i novou klimatickou politiku pro Českou republiku, která by měla být představena v září. Ministerstvo také připravuje novelu horního zákona. Zákon podle Bursíka například v současné podobě neumožňuje odepsat zásoby hnědého uhlí, které se určitě nebudou v budoucnu těžit. Ministerstvo životního prostředí musí ale ještě dojednat dohodu s ministerstvem průmyslu.

Premiér na setkání s ministrem životního prostředí neprobíral předběžné závěry komise Akademie věd, která by měla přinést doporučení k budoucí energetické politice České republiky. „První závěry ukazují, že existuje několik alternativních scénářů a na vládě je politické rozhodnutí k tomu, zda je potřeba zasahovat do státní energetické koncepce z roku 2004," odpověděl na dotaz Ekolistu.cz Mirek Topolánek. Podle něj bude potřeba diskutovat o tom, zda energetická koncepce dostatečně reaguje na všechny strategické, geopolitické a klimatické hrozby. „Ale musíme si počkat na konečné závěry Pačesovy komise," prohlásil Mirek Topolánek.

V rámci klimatické politiky České republiky počítá premiér s jadernou energií jako jedním z nízkoemisních zdrojů. V současnosti je v provozu šest jaderných bloků a počítá se s prodloužením jejich životnosti. „To, že je máme, nám pomáhá plnit některé závazné cíle, zejména ve snižování produkce oxidu uhličitého. V tomto smyslu to není kontroverzní téma a nikdo je nezpochybňuje," prohlásil Mirek Topolánek. S tím souhlasí i Martin Bursík. „My bereme stávající jaderné elektrárny Temelín a Dukovany jako danost a nikterak je nezpochybňujeme, ani prodlužování životnosti u jaderné elektrárny Dukovany," dodal Bursík. Podle něj bude jaderná energetiky hrát výraznou roli po celou dobu, po kterou je vláda schopná dohlédnout ve svých strategických úvahách.

Hugo Charvát

27. července 2008 18:07, zdroj: www.ekolist.cz

12.8.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk