chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Změny právních předpisů v oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí.
Nové právní předpisy:

  Vodní hospodářsrví:

 • 262/2007 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky

  Částka: 86/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 23. října 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 23. října 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 254/2001 Sb. § 24 odst. 4
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


  Ostatní:

 • 259/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky

  Částka: 84/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 9. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 505/1990 Sb. § 27
  Předpis mění: 345/2002 Sb.
  Předpis ruší: 66/2004 Sb.; 67/2004 Sb.; 68/2004 Sb.; 70/2004 Sb.; 71/2004 Sb.; 72/2004 Sb.; 379/2006 Sb.


 • 260/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

  Částka: 84/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 9. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
  Datum účinnosti od: 9. října 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 365/2000 Sb. § 12 písm. k)
  Předpis mění: 550/2006 Sb.
  Předpis ruší:


 • 264/2007 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky

  Částka: 86/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 23. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 1. listopadu 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb. § 79 odst. 3 písm. b)
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 265/2007 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky

  Částka: 86/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 23. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 1. listopadu 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb. § 79 odst. 3 písm. b)
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 266/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 86/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 23. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 1. listopadu 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb. § 90 odst. 11
  Předpis mění: 6/1991 Sb.
  Předpis ruší:


 • 267/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)

  Částka: 86/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 23. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
  Datum účinnosti od: 1. listopadu 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
  Předpis mění: 395/1992 Sb.
  Předpis ruší:


 • 276/2007 Sb. Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů

  Částka: 89/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Datum účinnosti od: 1. listopadu 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 406/2000 Sb. § 14 odst. 5
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 277/2007 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

  Částka: 89/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Datum účinnosti od: 1. listopadu 2009
  Pozn. k úč.: s výj. viz § 5
  Vydáno na základě: 406/2000 Sb. § 14 odst. 5
  Předpis mění:
  Předpis ruší:


 • 278/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 89/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. října 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
  Datum účinnosti od: 31. října 2007
  Pozn. k úč.: s výj. viz čl. II
  Vydáno na základě: 91/1996 Sb. § 3 odst. 11 a 13
  Předpis mění: 451/2000 Sb.
  Předpis ruší:
6.11.2007 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk