chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Poslanci rozhodnou o výjimce obcím na vypouštění odpadních vod
Na malé obce do 2000 takzvaných ekvivalentních obyvatel, které nemají ještě čističku, zřejmě dopadne od příštího roku povinnost začít čistit odpadní vody. O návrhu odložit tuto povinnost o tři roky, se kterým přišel Zlínský kraj, se bude nyní rozhodovat v Poslanecké sněmovně na nadcházející schůzi. Celkem tři sněmovní výbory ho však doporučily zamítnout, nesouhlasí s ním ani vláda. Obcím přesto svitla naděje na získání výjimky.

"My jsme to diskutovali na výborech velice podrobně a tu novelu není možné při nejlepší vůli přijmout. Ten rozpor s právem Evropského společenství je opravdu velký," řekl ČTK předseda sněmovního výboru pro životní prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL). Také podle právníků je návrh po formální stránce špatný, protože novelizuje přechodná ustanovení. Navíc by byl demotivační vůči obcím, které již problém začaly řešit samy a shánějí peníze na stavbu čističek, dodal.

Obcím, které mají kanalizaci, ale nemají čistírnu, hrozí, že od příštího roku nezískají nové povolení na vypouštění odpadních vod. Nebudou totiž schopny dodržet limity znečištění stanovené nařízením vlády. Platnost dosavadních povolení vydaných do konce roku 2001 jim skončí v závěru letošního roku. Odpůrci argumentují mimo jiné tím, že obce měly možnost do konce roku 2002 požádat o výjimku a ta by platila deset let.

Martina Janochová z tiskového odboru Zlínského kraje ČTK sdělila, že ministerstvo životního prostředí vydalo letos v květnu pokyn, podle něhož mohou vodoprávní úřady udělovat výjimky platné alespoň do roku 2010. Podmínkou však je, aby obec alespoň začala s řešením situace, tedy aby měla alespoň zpracovanou projektovou dokumentaci.

Vzhledem k tomu, že ho výbory doporučily zamítnout, se podle Janochové jeví jako optimální vzít návrh novely zpět. V horizontu do roku 2010 se podle ní jako nejvhodnější jeví vystupňování tlaku na financování potřebných investic ze strany státu. Zlínský kraj již dříve vyčíslil potřebnou částku na vybudování čističek na devět miliard korun.

14. října 2007 14:31 PRAHA (ČTK) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
6.11.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk