chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Vláda rozhodla: Kamiony v pátek a v neděli na silnice nevyjedou


Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který předložili ministr dopravy Aleš Řebíček a ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem. Novelu nyní musí projednat obě komory parlamentu. „Cením si toho, že pro verzi MŽP hlasovala vláda jednomyslně, což je dobrý základ pro úspěšné provedení novely legislativním procesem," říká Martin Bursík a dodává, že koalice dává dnes schválené novele jednoznačně přednost před návrhem poslankyně Věry Jakubkové, který nepočítá se zákazem pátečních jízd kamionů, ale pouze s úpravami cen mýtného, což by znamenalo pouze převedení kamionové dopravy na silnice nižších tříd a další zátěž pro obce.

Po jejím schválení bude na všech silnicích v České republice platit celoroční zákaz jízd kamionů, těžších než 7,5 t v pátek od 15:00 do 18:00 a v neděli od půlnoci do 22:00. Vláda souhlasila i se snížením počtu plošných výjimek z tohoto zákazu, které byly obsahem původního návrhu Ministerstva dopravy, podle návrhu ministra Bursíka. „Vláda rozhodla racionálně. Výjimku budou mít všichni ti, kdo ji logicky potřebují, ale nebude možné se skrývat pod různými ‘gumovými' kategoriemi," říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

MŽP oproti původnímu návrhu MD prosadilo snížení počtu plošných výjimek. Vyřazeny byly například výjimky pro „kurýrní služby" či „nepřetržité provozy", kam se dá skrýt doprava prakticky čehokoli. Výjimka bude naopak i nadále platit pro přepravu zboží podléhajícího zkáze, živých zvířat, humanitární pomoci, integrovaného záchranného systému i pro techniku potřebnou na stavbách a opravách dopravních (silničních či železničních) komunikací. MŽP mj. také doplnilo, že zákaz neplatí pro provoz na účelových komunikacích, protože bez toho by například nemohl kamion legálně ani přejet v areálu vlastní firmy od skladu k výrobně či z parkoviště do myčky.

Jednorázové výjimky budou zpoplatněny částkou podle druhu výjimky a délky jejího trvání. „Progresivní zpoplatnění motivuje přepravce, aby si požádali o výjimku opravdu pouze na dobu nezbytně nutnou," vysvětluje Martin Bursík.

Vládní rozhodnutí se opírá o statistická zjištění a věcné argumenty. Největší intenzita dopravy je v pracovní dny mezi 14:00 a 18:00 hodinou , přičemž v pátek je o 15 % vyšší než v ostatních pracovních dnech. Počet nehod v této době je až o 20 % vyšší (jen u osobních automobilů až o 40 %) a počet usmrcených osob až o 45 % vyšší než v ostatní pracovní dny ve stejné době. Trend počtu nehod s účastí nákladních vozidel nad 7,5 tuny přibližně odpovídá trendu intenzit nákladní dopravy. „Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nehodovost v pátek odpoledne je celková intenzita dopravy všech vozidel a vyčerpání kapacity komunikací v době souběhu špičky pracovního dne se špičkou hromadného odjezdu na místa rekreace o víkendu, která ve své masivnosti jsou českým fenoménem a nelze je srovnávat s jinými zeměmi Evropy.", říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Zdroj: Tisková zpráva MŽP: Středa, 12. listopadu 2008 v 18.21

9.12.2008 MŽP
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk