chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Sněmovna podpořila nová pravidla pro nakládání s náhradou freonů

PRAHA (ČTK) - Pravidla pro používání fluorovaných skleníkových plynů, které slouží jako náhrada za freony, budou zřejmě preciznější. Počítá s tím vládní novela zákona o ovzduší, kterou dnes sněmovna bez problémů podpořila v prvním čtení. Změna pravidel pro nakládání s plyny, které obsahují například hasicí a chladicí zařízení, totiž vyplývá z nového nařízení Evropského parlamentu.

Předpis požaduje po členských státech EU například upravit požadavky na školení a certifikaci a zavést systém podávání zpráv o fluorovaných skleníkových plynech. "Týká se kontroly a znovuzískávání těchto plynů za účelem jejich recyklace, regenerace, zneškodnění," uvedl k nařízení ministr životního prostředí Martin Bursík.

Novela má podle předkladatelů v maximální míře sjednotit přístupy stanované ve dvou mezinárodních úmluvách - v montrealském protokolu o ochraně ozonové vrstvy Země a v Kjótském protokolu o omezování skleníkových plynů. Důvodem je to, "aby pokud možno nedošlo k nárůstu administrativní zátěže podnikatelských subjektů a nedocházelo k duplicitním či odlišným povinnostem", uvedlo Bursíkovo ministerstvo v předkládací zprávě.

Předloha proto přináší rozsáhlou změnu terminologie v oblasti ochrany ozonové vrstvy. Za důležitou úpravu dosavadního stavu nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny ministerstvo označuje také rozšíření povinnosti kontrolovat úniky regulovaných látek i na systémy požární ochrany.

Fluorované uhlovodíky nahradily v klimatizacích a chladících zařízeních freony, které obsahují chlor, v posledních letech. Koncentrace fluorovaných uhlovodíků v atmosféře je velice malá, ale jejich schopnost přispívat k intenzifikaci skleníkového efektu je stokrát až 3000krát vyšší než u nejznámějšího skleníkového plynu - oxidu uhličitého. Freony mají nicméně i jako skleníkový plyn ještě ničivější dopady.

Před závěrečným schvalováním budou novelu projednávat sněmovní výbor pro životní prostředí a hospodářský výbor.

25. června 2008 13:26, zdroj: http://www.ekolist.cz/

10.7.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk