chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Města proti Bursíkovi: Nechceme vratné lahve!
Ekologická komise Svazu měst a obcí vyzvala ministerstvo životního prostředí, aby se vzdalo svého plánu zavést zálohy na PET lahve a nápojové plechovky.

"Vyzýváme ministerstvo, aby od uvedeného záměru zavedení zálohového systému nápojových obalů ustoupilo," uvádí se v usnesení Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí, které má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Svaz sdružuje více než 2,6 tisíce měst a obcí, v nichž žijí tři čtvrtiny obyvatel republiky.

Ekologická komise sdružení tvrdí, že zavedení zálohového systému nepřinese očekávaný účinek, tedy že z veřejných prostranství zmizí odhozené umělohmotné lahve a plechovky a že se k dalšímu zpracování vrátí více druhotné suroviny. Obává se naopak, že by se mohlo snížit množství vytříděného odpadu a že nový systém bude pro radnice nevýhodný - PET lahve jsou totiž poměrně vyhledávanou druhotnou surovinou.

V třídění jsme premianty
Města tvrdí, že současný komunální systém třídění a následné recyklace odpadů a použitých obalů funguje dobře a není důvod tento zavedený způsob měnit. Svaz proto vyzval ministra životního prostředí Martina Bursíka, aby tento systém spíše podpořil.

"Není znám žádný relevantní důvod tento zaběhnutý systém změnit," řekl Jan Bláha, tajemník Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí. Česko v třídění plastů s přehledem plní požadavek Evropské unie platný až pro rok 2012.

K výzvě Svazu měst a obcí se připojily vlastním prohlášením profesní organizace, které se v těchto dnech účastní v Luhačovicích mezinárodního kongresu o odpadech.

"Ministerstvo není schopno předložit žádné věrohodné kalkulace dopadů zvažované reformy, její ekonomické náklady, ekologické dopady, a dokonce není schopné odpovědět ani na otázku, které konkrétní obaly a z jakých důvodů mají být zálohovány," píše se v prohlášení, pod něhož se podepsali například zástupci Potravinářské komory, Obalového institutu, Svazu minerálních vod či Svazu výrobců nealkoholických nápojů.

Organizace varují například před tím, že vratné lahve zlikvidují malé obchody, které nemají dostatečné prostory pro skladování prázdných obalů. Například v Chorvatsku, kde tento systém funguje, některé malé obchody odmítají zálohované lahve od lidí odebírat.

Návrh bude do konce roku
Ministerstvo životního prostředí se ovšem nechce odporem kritiků nechat zastavit a stále trvá na tom, že návrh novely obalového zákona se zálohami na PET lahve a nápojové plechovky dokončí do konce roku.

Tvrdí, že hlavní inspiraci si chce vzít ze Švédska, kde se zálohami na plechovky začali už před bezmála dvaceti lety. Vloni tam občané vrátili 90 procent velkých PET lahví, 72 procent malých plastových lahví a 85 procent nápojových plechovek.

"Právě ve švédském systému hledáme inspiraci, považujeme ho ze všech systémů, které jsme měli možnost poznat, za nejefektivnější," tvrdí Daniel Vondroš, šéf poradců ministra Martina Bursíka.

Na mezinárodní konferenci o obalech v Luhačovicích vystoupil i Jan Rehnnerg, generální ředitel společnosti Returnpack, která systém vratných lahví ve Švédsku organizuje. "Myslím, že situace v České republice a ve Švédsku je velmi podobná. Mohli byste mít zavedenu podobnou organizaci jako my," tvrdí Rehnberg.


20.9.2007 12:00  Praha - (Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/)
8.10.2007 aktualne.centrum.cz [aktualne.centrum.cz]
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk