chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
TermínTémaFirmaKontakt
12.12.2007Nový kurz Revize normy ISO 9001:2008 pro pracovníky v jakosti.
 • Přehledný výklad připravovaných změn oproti 9001:2000

 • Praktické dopady aplikace nových požadavků na systém QMS

 • Diskuse

www.eiso.czTES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
3.-14.12.2007Základy interního auditora systému IMS (QMS + EMS). www.eiso.czTES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
18.12.2007Procesní management
 • vazba mezi controllingem a jakostí

 • problematika řízení procesů a jakosti pro pracovníky v jakosti i pracovníky z ekonomických útvarů

www.eiso.czTES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
19.12.2007Nová norma OHSAS 18001:2007 pro systém bezpečnosti práce.
 • Přehledný výklad připravovaných změn oproti 9001:2000

 • Praktické dopady aplikace nových požadavků na systém QMS

 • Diskuse

www.eiso.czTES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
10.12. - 14.12.2007Manažer systému BOZP - II. modul:
Systémy řízení BOZP, hodnocení a řízení pracovních a zdravotních rizik.
 • Systémy řízení BOZP - vytváření a udržování systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení pracovních rizik.

 • Hodnocení a řízení zdravotních rizik.

 • Ochrana veřejného zdraví.

 • Vybrané metody hodnocení rizik a havarijní situace.

 • Ukončení II. modulu - ověření znalostí (testem).

TO CZ, s.r.o.Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
17.12. - 20.12.2007Environmentální a prevenční programy
(Environmentální cíle, cílové hodnoty, programy, Návrh environmentálních programů (LogFrame), využití při zavádění EMS, Havarijní plánování a management rizik, havarijní připravenost, Čistší produkce, strategie prevence, hodnocení možnosti, BAT a BREF, Integrovaná výrobková politika, její prvky
Posuzování životního cyklu výrobku (LCA), Navrhování výrobků šetrných k ŽP (ekodesign), environmentální značení, Havarijní plánování ve smyslu zák. 254/2001 Sb. a ve smyslu ČSN EN ISO 14001, Způsob tvorby havarijních plánů, příklady, Management rizik, Lidské zdroje, vzdělávání, výcvik, komunikace, Řízená dokumentace, řídící akty.
DTO CZ, s.r.o.Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
19.12.2007ODPADY A OBALY V ROCE 2007 (stávající a změněné předpisy aktuálně, plus nakládání s vodami). www.skoleni-kurzy.cz Vzdělávací agentura 
Olga Moskalievová - MOSKA
Štětínská 360.
181 00 Praha 8
Tel.: 233 550 031
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz
www.skoleni-kurzy.cz

6.-7.12.2007

Recyklace odpadů XI Životní prostředí a úpravnictví VŠB-TU Ostrava
Institut Environmentálního Inženýrství
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Tel./fax:+420 59 699 3575
E-mail: peter.fecko@vsb.cz
5.11.- 30.1.2008 Bezpečnostní technici a OZO v prevenci rizik. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
8.10. - 14.12.2007 Základní odborná příprava OZO PO. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
 2008

29.1.-30.1.2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

16.-.18.4.2008

APROCHEM 2008
17. Konference • Chemické technologie • Ropa • Petrochemie • Polymery
ODPADOVÉ FÓRUM 2008
3. Symposium • Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
www.aprochem.cz 15th ESFC
Department of Organic Chemistry
Institute of Chemical Technology, Prague
Technicka 5, 166 28 Prague 6
Tel./fax: +420 220 444 242
E-mail: 15esfc@vscht.cz www.vscht.cz
15.1. - 18.1.2008Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS:

Motivace a komunikování, motivace individuální, vnější zdroje motivování
Komunikační strategie a analýza zájmových skupin, zainteresované strany
Základní nástroje a metoda analýzy a řízení rizik
Management procesů – vazba mezi procesy, měřitelnost procesů
Praktické ukázky integrace systému EMS na jakost
Styčné body systému EMS se systémem BOZP, informace o managementu bezpečnosti informací
Metrologie v souvislosti s EMS

DTO CZ, s.r.o.Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz

18.-22.2.2008

Auditor EMS

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

24.-26.1.2008

PRAGOTHERM
Vytápění, energetika a úspory energií, 35. ročník specializované výstavy - vše pro vytápění obytných objektů

www.pragobuilding.czareál Výstaviště Praha 67
P.O.Box 44
170 90 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 220 103 301
E-mail: panel@incheba.cz
7.12.2007 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk