chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
Termín

Téma

FirmaKontakt
12.-13.2.2009
a
6.-7.4.2009
Interní auditor IMS (QMS + EMS)

Základy normy ISO 9001:2000
Nové požadavky připravované revize normy ISO 9001:2008
Základy normy ISO 14001:2004
Metodika auditování podle ISO 19011:2002
Techniky a psychologie auditování
Environmentální legislativa
Ukončení kurz testem

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
18.2.2009
a
16.4.2009
Základy systému řízení jakosti podle ISO 9001:2000

Principy modelu managementu jakosti
Aplikace požadavků normy ISO 9001:2000 do praxe
Největší chyby v systémech jakosti
Jak začlenit systém jakosti do běžného fungování organizace
Nové požadavky připravované revize normy ISO 9001:2008

www.eiso.cz TES Praha, a.s.
Svornosti 30
150 00 Praha 5
tel.: +420 - 257 324 531
fax: +420 - 257 324 533
Email: eiso@tespraha.cz
15.-18.12.2008 Environmentální a prevenční programy (kurz shodný s 3. modulem Manažera EMS)

Environmentální cíle, cílové hodnoty, programy
Návrh environmentálních programů (LogFrame), využití při zavádění EMS
Havarijní plánování a management rizik, havarijní připravenost
Čistší produkce, strategie prevence, hodnocení možnosti
BAT a BREF
Integrovaná výrobková politika, její prvky
Posuzování životního cyklu výrobku (LCA)
Navrhování výrobků šetrných k ŽP (ekodesign), environmentální značení
Havarijní plánování ve smyslu zák. 254/2001 Sb. a ve smyslu ČSN EN ISO 14001
Způsob tvorby havarijních plánů, příklady
Management rizik
Lidské zdroje, vzdělávání, výcvik, komunikace
Řízená dokumentace, řídící akty

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
19.-22.1.2009 Manažerské nástroje a dovednosti pro EMS

Motivace a komunikování, motivace individuální, vnější zdroje motivování
Komunikační strategie a analýza zájmových skupin, zainteresované strany
Základní nástroje a metoda analýzy a řízení rizik
Management procesů – vazba mezi procesy, měřitelnost procesů
Praktické ukázky integrace systému EMS na jakost
Styčné body systému EMS se systémem BOZP, informace o managementu bezpečnosti informací
Metrologie v souvislosti s EMS

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
9.-13.3.2009 Environmentální legislativa

Struktura právních norem v ČR, základní environmentální legislativa
Správní řád a jeho význam pro EMS
Zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
Systém řízení agendy ekologie v podniku, organizační schéma, pravomoci v agendě ekologie
Praktické poznatky z aplikace legislativy na úseku ekologie
Zákon o právu na informace o ŽP, zákon o ŽP
Zákoník práce ve vztahu k EMS a BOZP

DTO CZ, s.r.o. Ing. Zdenka Hofbruckerová
DTO CZ s. r. o.
(dříve Dům techniky Ostrava)
Mariánské náměstí 480/5
Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: (+420) 595 620 111
Fax: (+420) 595 620 146
Email:dtostrava@dtostrava.cz
28.-29.1.2009 VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2009 Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

11.12.2008

Novinky v právní úpravě - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - XX.
Seminář má za cíl seznámit posluchače s doplňujícími poznatky v oblasti nové a připravované právní úpravy související s odpadovým hospodářstvím (nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy k němu) s důrazem na vzorkování odpadů, se zkušenostmi z praxe při odběrech vzorků odpadů a postupy hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Česká společnost pro jakost Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
11.12.2008 Seminář Rozvoj legislativy ochrany ovzduší Dům techniky Pardubice Dům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz
9.12.2008 ETeam
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk