chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Nezákonné nakládání s nebezpečným odpadem se nevyplácí

PRAHA (Česká inspekce životního prostředí) - Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň, udělila společnosti Železárny Hrádek a.s. pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za porušení zákona o odpadech tím, že od roku 2005 do června 2007 nakládala s nebezpečným odpadem v zařízení, které nebylo pro tento účel povoleno.

Nebezpečný odpad byl tvořen jemnými prachovými částečkami s mnohonásobně překračujícími limity hodnot olova a zinku. Odpad byl po uvedené období shromažďován na k tomu neurčené betonové ploše ve vzdálenosti 20 metrů od řeky Klabavy, a po výše uvedenou dobu svým roznosem prachu ohrožoval bezprostřední okolí. Takovýto nebezpečný odpad je vhodné soustřeďovat v uzavřených a nepropustných zásobnících a zabránit úniku jeho do okolí. To však v tomto případě zajištěno nebylo.

Navíc tím, že společnost dlouhodobě soustřeďovala tento odpad v zařízení, které nesplňovalo podmínky pro nakládání dané zákonem, bylo do značné míry ohroženo životní prostředí v lokalitě, zejména povrchové a podzemní vody. Negativní dopady může mít i samotný prach uvolňující se z tohoto odpadu do ovzduší. Zákonně nakládat s odpady, či provozovat zařízení tak, jak ukládá zákon o odpadech je zejména v případě nakládání s nebezpečnými odpady věcí zcela zásadní. Jasné vymezení samotného zařízení (místa), stanovení odpadů, se kterými je možno v zařízení nakládat, jejich vlastnosti a způsob nakládání s nimi, jež jsou schváleny rozhodnutím správního orgánu, jsou důležitým prostředkem pro ochranu životního prostředí a garancí ochrany práv občanů na zdravé životní prostředí.

Akciová společnost Železárny Hrádek se proti milionové pokutě odvolala k MŽP. To však odvolání zamítlo a potvrdilo správnost rozhodnutí ČIŽP.

Podle zákona o odpadech bude pokuta z 50% příjmem obce Hrádek a z 50% příjmem Státního fondu životního prostředí.

V červnu 2007 společnost Železárny Hrádek veškeré odpady odvezla.

Ivana Awwadová

(Zdroj: www.ekolist.cz)

8.4.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk