chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
V EU v zásadě shoda na snížení emisí o 20 procent do roku 2020
Zástupci států Evropské unie, kteří nyní jednají na unijním summitu, se v zásadě shodli na závazném snížení emisí skleníkových plynů o pětinu do roku 2020. Celková redukce emisí o 20 procent oproti úrovni roku 1990 dalece překračuje hranice současné evropské legislativy. Zatím platil cíl určený Kjótským protokolem, podle něhož má EU snížit do roku 2012 emise o osm procent.

S návrhem na to, aby Evropská unie jako celek produkovala v roce 2020 o dvacet procent méně emisí než v roce 1990, přišla Evropská komise v lednu. Návrh pak podpořili unijní ministři průmyslu a koncem února také ministři životního prostředí.

Právě na radě ministrů životního prostředí se zástupci jednotlivých členských zemí shodli, že k celkovému pětinovému snížení emisí přispějí jednotlivé státy různou měrou. Zvláště pro nové členské státy by kvůli jejich rostoucím ekonomikám mohla platit mírnější pravidla než pro země západní Evropy.

Spor o to, zda se EU v rámci boje proti klimatickým změnám zaváže i k povinnému zvýšení podílu obnovitelné energie na pětinu celkové energetické produkce, stále pokračuje. Závazné cíle prosazují skandinávské země, Rakousko a Británie. Proti je 14 zemí, včetně České republiky.

Kvůli omezení průmyslové výroby klesaly emise ve dvou předchozích desetiletích hlavně v zemích bývalého sovětského bloku. Například v ČR emise mezi lety 1990 a 2004 klesly o čtvrtinu, v Litvě dokonce o 60 procent. Přestože Česko v současné chvíli cíl pětinového snížení emisí pod úroveň roku 1990 splňuje, patří zároveň k největším znečišťovatelům v Evropě pokud jde o produkci kysličníku uhličitého na jednoho obyvatele.

BRUSEL (zpravodajové ČTK) - 8. března 2007 20:15 (Zdroj: www.ekolist.cz)
5.4.2007 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk