chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Studny: Není důvod k panice, tvrdí ministerstvo

PŘÍKLAD Z TERÉNU
V pražských Horních Počernicích se odhaduje, že studně se týkají zhruba tisíce až patnácti set lidí, vlastně celé staré zástavby. Zvláště starší lidé přitom mají obavy z toho, aby něco nezanedbali, a nezřídka vyžadují po úřednících doklad o tom, že u nich skutečně byli a že na svou studni žádné potvrzení nepotřebují. "Takový doklad ale vydávat nemůžeme. Nezbývá než lidem trpělivě vysvětlovat, že pokud mají studnu vybudovanou před rokem 1955 a používají vodu z ní pouze pro svou domácnost, pak skutečně žádné povolení nepotřebují. Ani stavební, ani k odběru vody," vysvětluje Iveta Závodská, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha-Horní Počernice. Totéž platí pro lidi, kteří mají studny vybudované po tomto datu, ale nevyužívají je pro podnikání, ale jen pro domácnost a povolení k odběru i stavební povolení získali už dříve.

Stovky lidí denně míří na úřady s jediným cílem: ujasnit si celonárodní kauzu "studny a septiky". I přes rozsáhlou medializaci není důvod k panice. Hodně ale záleží na místních úřednících. Nával lidí na vodoprávních úřadech spustila informační kampaň ministerstva zemědělství (MZe), zahájená na začátku letošního roku.

Původně měla jen upozornit podnikající odběratele, tedy živnostníky, firmy, ale i obce, na to, že jim počínaje 1. lednem 2008 zanikají povolení k odběru či vypouštění vod, s výjimkou těch, kteří mají studnu z roku 2002 či vybudovanou po tomto datu. Těm zůstává nadále vše v platnosti a nemusí řešit nic.

Ministerstvo však upozorňuje, že se nejedná o žádnou novou povinnost. Odběratelé mají povinnost mít povolení k odběru povrchové či podzemní vody již od roku 1955 a i ti, kterým od příštího roku v důsledku právní úpravy platné od 1. ledna 2002 zaniká, měli na splnění podle zákona celých šest let.

Nicméně díky kampani zpozorněly i domácnosti. Podle ministerstva zemědělství se teď ukazuje, že mnoho z nich má studně načerno. Jsou vybudovány bez jakýchkoliv dokladů, tedy bez stavebního povolení, a chybí jim i povolení k odběru vody - dva základní dokumenty, které až na již řečené výjimky musí mít každý vlastník studny.

Odhady ministerstva zemědělství hovoří o tom, že takových jsou v řádech stovky tisíců. Studní, u kterých jejich majitelé/uživatelé povolení k odběru vody mají a stačí jim nechat si ho jen prodloužit, jsou pak podle MZe zhruba desítky až stovky tisíc.

Amnestie pro studny
Nyní však mají všichni šanci: mohou si dát své doklady do pořádku, aniž by riskovali postih. Ministr zemědělství Petr Gandalovič opakovaně ujistil, že nechtějí ty, kteří přijdou své studně legalizovat, pokutovat, přestože zákon umožňuje uložit sankci až do výše 50 tisíc korun v případě domácností, u podnikatelů až 10 miliónů korun.

"Metodický pokyn pro vodoprávní úřady přináší i určitou amnestii pro majitele studní postavených bez povolení. Vůči nim by vodoprávní úřady měly využít všechny důvody pro neuložení sankcí, až budou žádat o udělení povolení k odběru vod," doplnil ministr Gandalovič.

Vstřícné postoje většinou mají i vodoprávní úřady. "Každý případ posuzujeme individuálně a při určení případné výše pokuty budeme vždy brát v úvahu závažnost, následky a okolnosti, za nichž byl přestupek spáchán, a samozřejmě i míru zavinění. Zatím jsme však žádnou pokutu za neoprávněný odběr podzemní nebo povrchové vody neudělili, pokutování není naším primárním cílem," konstatuje Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov.

Potvrzuje, že denně na konzultace do úřadu docházejí i desítky lidí. Neznamená to však, že všichni následně žádají o povolení. "Často zjistíme, že se jedná třeba o tzv. historickou studnu, tedy studnu vybudovanou před rokem 1955, ke které není třeba povolení vodoprávního úřadu," dodává Horáková.

"Pokuty neudělujeme a udělovat nechceme, pokud k tomu nepřijde pokyn z nadřízených míst. S každým konkrétním člověkem se snažíme najít řešení," konstatuje Iveta Závodská z Horních Počernic.

Mám ji načerno!
Pokud někdo prohlašuje, že má studnu načerno, musí žádat o dodatečné stavební povolení a dodat například mapy, plány, posudky. Úřad mu pak stavbu zkolauduje, nevyskytnou-li se problémy. Pokud však dotyčný nebude prohlašovat, že má stavbu načerno, ale jen, že mu chybějí doklady, lze podle pracovnice odboru životního prostředí využít jednodušší postup. A to podle § 125, odstavce 2.

V případě, kdy se nedochovaly žádné doklady a dokumentace k ní, i taková stavba je považována za řádně povolenou a kolaudovanou vždy, pokud vodoprávní úřad prokazatelně nezjistí, respektive vlastník studny sám neprohlásí, že studna byla postavena bez stavebního povolení. Když vlastník studny prohlásí, že nemá žádné doklady, může obecní úřad podle tohoto paragrafu dokázat existenci studny a vydat potvrzení, které by mělo být stavebním povolením k této studni.

Postupy úřadů se liší
Postupy jednotlivých vodoprávních úřadů se ale mohou trochu lišit. Každý by měl svou žádost s nimi nejprve konzultovat. Podle ministerstva zemědělství metodická kontrola činnosti vodoprávních úřadů průběžně probíhá a je zajištěna jak samotným ministerstvem, tak především jednotlivými krajskými úřady.

Nechystají se ani žádné plošné kontroly na odběry vod a podle ministra Gandaloviče nehrozí zpoplatnění těchto odběrů podzemních či povrchových vod pro domácnosti. Za odebranou vodu se nyní platí jen v případě, že její odběr přesáhne 500 m3 za kalendářní měsíc nebo 6000 m3 za kalendářní rok.


22.5. 2007 08:53 (Zdroj: www.novinky.cz)
11.6.2007 www.novinky.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk