chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Vstup ČR do schengenského prostoru a odpady
Vstup ČR do schengenského prostoru zaručil všem osobám právo překračovat vnitřní hranice bez nutnosti procházet hraniční kontrolou. Jak se dotkne přeshraniční dopravy odpadů?

Volný pohyb zboží bez kontrolních mechanismů na hranicích bude jistě nahrávat subjektům, které budou chtít nelegálně přeshraničně přepravovat odpady ať už při pohybu do ČR, z ČR, nebo při tranzitu přes ČR, nebo se takové činnosti již v minulosti dopustily. Proto všechny kontrolní orgány, tj. Česká inspekce životního prostředí, celní orgány a Policie ČR, po vstupu ČR do schengenského prostoru zpřísnily kontroly odpadů a zvýšily jejich četnost.

Přeprava odpadů k odstranění do České republiky je nadále zakázána. Z České republiky do jiných členských zemí je možné přepravu odpadů k odstranění povolit jen v případě, že v ČR není k dispozici vhodné zařízení. Přeprava odpadů k odstranění do třetích zemí je zakázána. Vstup do schengenského prostoru neznamená, že by přeshraniční přeprava odpadů zeleného seznamu k využití do Polska, Slovenska, Lotyšska, Rumunska a Bulharska, tedy do zemí, které mají sjednána přechodná období, probíhala po 21. 12. 2007 bez mechanismu stanoveného čl. 63 nařízení 1013/2006.

Přeshraniční přeprava odpadů zeleného seznamu do těchto zemí bude tak i po 21. 12. 2007 podléhat postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu. V případě přeshraničních přeprav odpadů zeleného seznamu do ostatních zemí EU, budou tyto podléhat požadavkům na informace podle článku 18 nařízení 1013/2006 ve spojení s přílohou VII nařízení 1013/2006. Rovněž kontrolní režim přeshraniční přepravy odpadů žlutého seznamu do ČR, z ČR a přes ČR, zůstane ve smyslu nařízení 1013/2006 zachován.

Podrobnosti k systému kontroly přeshraniční přepravy odpadů a k podávání oznámení jsou uvedeny na webu www.env.cz v sekci Přeshraniční přeprava odpadů.

V oblastech ochrany přírody budou muset i nejcennější přírodní hraniční lokality na hranicích i nadále zůstat v přísném ochranném režimu, protože neregulovaný vysoký počet návštěvníků by mohl znamenat jejich ohrožení. Jedná se především o I. zóny národních parků a o národní přírodní rezervace, kde by otevřením volného vstupu mohlo dojít ke snížení prostupnosti krajiny pro ohrožené živočichy a jejich nadměrné vyrušování například v době rozmnožování či k přerušení jejich migračních tras. I nadále v těchto oblastech tedy platí, že vstup sem je možný pouze po značených trasách a nelze sem ani vjíždět motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace.

(Zdroj: www.env.cz) 23.01.2008
8.2.2008 www.env.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk