chemlines     Seminář Chemické látky a přípravky - 7.2.2013     chemlines
ENVIreport 12/2010

12/2010

ENVIreport za měsíc listopad 2010
Informační servis podnikové ekologie

ENVIreport sleduje za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do praxe v oblasti podnikové ekologie.

Vážení čtenáři,


Sledované zákonné povinnosti jsou beze změn (období: 1.110.2010 - 30.11.2010). Také ostatní legislativní změny nejsou příliš podstatné.

Ve změnách právních předpisů jsou uvedeny celkové informace o legislativním vývoji za poslední měsíc. Závěrem je uveden výběr článků z portálu EKOnoviny.

Ing. Zdeněk Fildán

   

1. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Přehled nových a změněných právních předpisů ve sledovaném období

Energetika - obnovitelné zdroje
Zemědělství
Ochrana přírody a krajiny
327/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Datum účinnosti od: 15. prosince 2010
Vydáno na základě: 114/1992 Sb.
Předpis mění: 260/2009 Sb.

   

2. PŘEHLED ZMĚN V POVINNOSTECH

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce. 

Změny v povinnostech:

V této části jsou uvedeny povinnosti, u kterých došlo ve sledovaném období ke změnám. Předmět změny je uveden v poznámce.

Podniková ekologie
Bod Povinnost Předpisy Poznámka

-

V uplynulém měsíci nenastaly žádné změny ve sledovaných povinnostech.

-

Upozornění na termínované povinnosti:

Aktuální termínované povinnosti
Bod Povinnost Předpisy Termín

-

V prosinci nejsou definovány žádné termínované povinnosti.

-

-

 

 

3. POVINNOSTI FIREM V PODNIKOVÉ EKOLOGII - celkový přehled

Celkový přehled povinností najdete v jednotlivých kapitolách publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii:

A-Chemické látky a přípravky 

B-Odpadové hospodářství

C-Využití a ochrana vod

D-Ochrana ovzduší 

E-Integrovaná prevence

F-Nakládání s obaly

Poznámka: Každý záznam z výše uvedených tabulek povinností je blíže popsán odkazem ve sloupci Bod (např. Bod B35 naleznete v kapitole B-Odpadové hospodářství publikace viz výše). Publikace je ve formátu Adobe .pdf (stáhnout Adobe Reader zde).

   

4. VYBRANÉ AKTUALITY A ČLÁNKY Z EKOnovin


29.12.2010 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk