chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Změny právních předpisů v oblasti podnikové ekologie a souvisejících oblastí.
Ochrana vod:

 • 209/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.

  Částka: 67/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 16. srpna 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
  Datum účinnosti od: 16. srpna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 254/2001 Sb. § 5 odst. 5
  Předpis mění: 241/2002 Sb.
  Předpis ruší:


 • 219/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

  Částka: 70/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 27. srpna 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. září 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 254/2001 Sb. § 33 odst. 2
  Předpis mění: 103/2003 Sb.
  Předpis ruší:


 • 229/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

  Částka: 73/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. srpna 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. října 2007
  Pozn. k úč.: s výj. viz čl. III
  Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
  Předpis mění: 61/2003 Sb.
  Předpis ruší:


  Ostatní:


 • 212/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 68/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 22. srpna 2007
  Autoři předpisu: Vláda ČR
  Datum účinnosti od: 1. září 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 22/1997 Sb. § 22
  Předpis mění: 336/2004 Sb.
  Předpis ruší:


 • 213/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

  Částka: 69/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 22. srpna 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 22. srpna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 117/1995 Sb.; 435/2004 Sb.; 251/2005 Sb.; 108/2006 Sb.
  Předpis ruší:


 • 214/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 69/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 22. srpna 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 1. ledna 2008
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 91/1996 Sb.
  Předpis ruší:


 • 215/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 69/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 22. srpna 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 22. srpna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 361/2000 Sb.; 200/1990 Sb.
  Předpis ruší:


 • 216/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 69/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 22. srpna 2007
  Autoři předpisu: Parlament
  Datum účinnosti od: 22. srpna 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě:
  Předpis mění: 100/2001 Sb.
  Předpis ruší:


 • 230/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů

  Částka: 73/2007 Sb.
  Rozeslána dne: 31. srpna 2007
  Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
  Datum účinnosti od: 23. září 2007
  Pozn. k úč.:
  Vydáno na základě: 258/2000 Sb.
  Předpis mění: 26/2001 Sb.
  Předpis ruší:
 • 5.9.2007 ENVIGROUP
  Nebezpečný odpad
  Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


  EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

  chemlines
  Přihlášení uživatele
   
  Email:
  Heslo:
  chemlines
  Rychlé hledání
   
  Hledat:
  [Jméno (část), sumární vzorec,
  CAS číslo, obor ... ]


  EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
  www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk