chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Pořádané akce
TermínTémaFirmaKontakt
26. -27.9. 2007LABOREXPO
Specializovaná obchodní výstava, na které se prezentují přední dodavatelé přístrojové laboratorní a procesní techniky a vybavení pro laboratoře. Součástí výstavy je odborný doprovodný program zaměřený na moderní analytiku, biochemii a farmaceutickou výrobu.
CHEMagazínCHEMagazín
Boženy Němcové 2625
530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 411 800
imr@chemagazin.cz
www.chemagazin.cz
19.- 21.9.2007VITAMINS 2007 VITAMINS 2007Společnost pro výživu
Slezská 32
120 00 Praha 2
Tel.: 267 311 280
Fax: 271 732 669
E-mail: vyziva.spv@volny.cz
2.10.2007ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH A VYHLÁŠKY PO NOVELÁCH (včetně novelizovaných vyhlášek) DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura
DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
16.10.2007ZÁKON O ODPADECH VČETNĚ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
13.11.2007VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ /praktický výklad pro podnikové ekology - vodohospodáře) DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
29.11.2007ZAVÁDĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz
4.12.2007ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ DaV agenturaJUDr. Vladimír Čermák
vzdělávací agentura DaV
Bachova 1593, 149 00 Praha 4
Tel.:603 725 636
E-mail: seminar@centrum.cz

11.9.2007

Seminář - OCHRANA OVZDUŠÍ BIOTECHNOLOGICKÝMI METODAMI Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

9.10.2007

Seminář - BIOTECHNOLOGICKÁ ELIMINACE TĚKAVÝCH LÁTEK ZE SANACÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

20.9.2007

Seminář - VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE NOVÉHO STAVEBNÍHO ŘÁDU Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

6.11.2007

Seminář - VODOJEMY Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

13.11.2007

Seminář - BIOTECHNOLOGICKÉ METODY JAKO INOVAČNÍ PRVEK ÚPRAVY ODPADŮ Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

13.-15.11.2007

Konference - OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ III, TEORIE - PRAXE
POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RNDr. MARTINA BURSÍKA
Ekomonitor Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Píštovy 820
537 01 Chrudim 3
Tel.: 469 682 303 - 05
Fax: 469 682 310
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz
8.11.2007Vodovody a kanalizace a řešení povinností v této oblasti. Agentura BOVAAgentura BOVA
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 774 196, 800 100 539
E-mail: bova@bovapolygon.cz
11.-12.9.2007Hydroanalytika 2007 CSlab spol. s r.o.CSlab spol. s r.o.
Bavorská 856
155 00 Praha 5
Tel.: 224 453 124
Fax: 224 452 237
E-mail: CSlab@CSlab.cz
4.10.2007ODPADY A OBALY V ROCE 2007 (stávající a změněné předpisy aktuálně, plus nakládání s vodami). www.skoleni-kurzy.cz Vzdělávací agentura 
Olga Moskalievová - MOSKA
Štětínská 360.
181 00 Praha 8
Tel.: 233 550 031
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz
www.skoleni-kurzy.cz

6.-7.12.2007

Recyklace odpadů XI Životní prostředí a úpravnictví VŠB-TU Ostrava
Institut Environmentálního Inženýrství
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Tel./fax:+420 59 699 3575
E-mail: peter.fecko@vsb.cz

11.9.2007

Interní auditor jakosti
Ing.Monika Becková - Leadauditor a manažer jakosti certifikační společnosti EURO CERT CZ a.s.
www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

14.9.2007

Implementace požadavků EMS - postup při vytváření systému dle ISO 14001 a příprava na certifikaci www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

3.10.2007

Nová legislativa chemických látek
RNDr. Jarmila Sládková - Ministerstvo životního prostředí

www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

7.11.2007

BOZP v praxi - výklad OHSAS 18001
Ing. Veronika Dolejší – poradce a jednatel "QEMS" s.r.o./ externí auditor certifikační společnosti TÜV CZ, s.r.o., Jitka Ranušová – poradce SMBOZP společnosti "QEMS" s.r.o.

www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

14.11.2007

EMS v podnikové praxi - normy řady ISO 14000
Ing. Veronika Dolejší – poradce a jednatel "QEMS" s.r.o./ externí auditor certifikační společnosti TÜV CZ, s.r.o.

www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

14.11.2007

Vedení evidencí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

www.kursy.cz Verlag Dashöfer
Na Příkopě 18, P. O. Box 756
111 21 Praha 1
Tel./fax: +420 224 197 735
E-mail: info@kursy.cz

3.-.7.12.2007

Auditor jakosti

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

15.-.17.10.2007

Interní auditor EMS

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

1.-3.10., 29.- 31.10., 19.- 21.11. 2007

Manažer laboratoře

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz

5.-7.11.2007

Vzorkování odpadních vod

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
24.9.- 16.11.2007 Ekolog - rekvalifikační kurz. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
5.11.- 30.1.2008 Bezpečnostní technici a OZO v prevenci rizik. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
17.10. - 19.10.2007 Nové trendy v oblasti PO, BOZP a ekologie. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
8.10. - 14.12.2007 Základní odborná příprava OZO PO. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz
8.10. - 23.11.2007 Základní odborná příprava techniků PO. Vzdělávací středisko T.E.P. Vzdělávací středisko T.E.P.
Telefon, fax: 241 402 980
Mobil: 603 441 171
E-mail: tep@tep-kubickova.cz

18. - 20. 9. 2007

Mezinárodní kongres a výstava ODPADY - LUHAČOVICE 2007 www.jogaluhacovice.cz JOGA LUHAČOVICE, s.r.o
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice
Tel./fax: 577132602
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz
http://www.jogaluhacovice.cz

2.10.2007

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových Dům techniky PardubiceDům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz

31.10.2007

Legislativa ochrany ovzduší Dům techniky PardubiceDům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz

13.11.2007

Legislativa nakládání s odpady a obaly Dům techniky PardubiceDům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz

22.11.-23.11.2007

Odpadový hospodář Dům techniky PardubiceDům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz

5.12.2007

Povinnosti podniků vyplývající z legislativy ochrany ŽP Dům techniky PardubiceDům techniky Pardubice s.r.o.
Ing. Nora Hácová
nám.Republiky 2686
532 27 Pardubice
Tel.: 4666 14 320
Fax: 4666 12 100
E-mail: dtpce@dtpce.cz
  2008    

16.-.18.4.2008

APROCHEM 2008
17. Konference • Chemické technologie • Ropa • Petrochemie • Polymery
ODPADOVÉ FÓRUM 2008
3. Symposium • Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství
www.aprochem.cz 15th ESFC
Department of Organic Chemistry
Institute of Chemical Technology, Prague
Technicka 5, 166 28 Prague 6
Tel./fax: +420 220 444 242
E-mail: 15esfc@vscht.cz www.vscht.cz

18.-22.2.2008

Auditor EMS

Česká společnost pro jakostČeská společnost pro jakost
Václava Smolíková
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 261
e-mail: smolikova@csq.cz
5.9.2007 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk