chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Evropský parlament schválil novou směrnici o odpadech

V úterý 17.6. schválil Evropský parlament novou rámcovou směrnici o odpadech. Bude mít zásadní vliv na českou legislativu a mj. nebude připravovaná novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech předkládána v celém rozsahu.

V úterý 17.6. 2008 byla schválena nová rámcová směrnice o odpadech. Jedná se o zásadní předpis, který upravuje požadavky na nakládání s odpady v celé evropské sedmadvacítce. „Slovinskému předsednictví je třeba pogratulovat, že se mu podařilo najít shodu mezi Radou a parlamentem o tak složitě a dlouho vyjednávaném předpisu již nyní," říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Evropský parlament tak směrnici schválil již ve druhém čtení, i když na počátku projednávání vznesli poslanci více než 400 pozměňovacích návrhů. „Dlužno říci, že tak rychlý závěr celého procesu nikdo neočekával," dodává ministr Bursík.

Pro české Ministerstvo životního prostředí to znamená nutnost již nyní začít připravovat zákon o odpadech ve zcela nové podobě. „Rozhodli jsme se proto, že nebudeme předkládat vládě novelu odpadového zákona v celém rozsahu, v jakém jsme ji předložili k veřejné diskusi," říká Martin Bursík. „Nemělo by smysl nyní projednávat novelu zákona a zároveň pracovat na jeho úplně novém znění," dodává ministr. MŽP ovšem využije práci, odvedenou na přípravě této novely a také připomínky a náměty, které zaslaly ostatní resorty, obce, kraje či nevládní a profesní organizace. Nový zákon tak předloží ještě na podzim do veřejné diskuse a do konce letošního roku vládě.

Nová rámcová směrnice přináší řadu novinek. Především poprvé na evropské úrovni v závazném právním předpisu jasně definuje hierarchii nakládání s odpady, kdy na prvním místě je prevence samotného vzniku odpadů, poté jeho opětovné používání, dále recyklace, následovaná energetickým využitím. Teprve odpady, které není možné již nijak využít, by měly být odstraňovány - skládkováním či spalováním. Směrnice upravuje také definici toho, kdy se z odpadu přepracováním může stát palivo, stanovuje odpovědnost znečišťovatele a jeho povinnost nést náklady na nakládání odpady, zavádí programy předcházení vzniku odpadů či nové cíle pro recyklaci a opětovné využití odpadů.

Malou část již připravené novely zákona o odpadech nicméně vláda přesto ještě v létě projedná a předloží parlamentu. „Jedná se o část, která upravuje především zpětný odběr baterií a akumulátorů, což musíme udělat brzy abychom včas vyhověli příslušné evropské směrnici," vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha.

20.6.2008, zdroj: http://www.env.cz/

10.7.2008 www.env.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk