chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Země Visegradu odmítají evropskou směrnici o odpadech
Ministři životního prostředí zemí visegrádské čtyřky se shodli na společném postupu boje proti změnám klimatu, ale i na společném nesouhlasu s připravovanou evropskou směrnicí o odpadech. Chtějí, aby si jednotlivé státy samy mohly rozhodovat o možnosti dovozu odpadu k likvidaci do dalších zemí.

„V tomto směru máme společnou negativní zkušenost s dovozem odpadů na území České republiky, Maďarska, Slovenska i Polska,“ prohlásil dnes na tiskové konferenci český ministr životního prostředí Martin Bursík. Ministři Visegradu odmítli návrh směrnice o odpadech již na minulém jednání v Košicích. Hlavní výhradou ke směrnici je změna definice spalovny jako zařízení na využívání odpadu. „Musí platit princip, že odpad se zpracovává tam, kde vznikl,“ dodal český ministr životního prostředí. Podle čtyř středoevropských ministrů jsou právě nové členské země více ohroženy tím, že se k bude odpad z ciziny dovážet, protože je to pro firmy v původních zemích EU ekonomicky výhodné.

Země Visegradu budou společně prosazovat, aby jednotlivé státy mohly významně omezovat či zakázat dovoz odpadů na svoje území. Ministr Bursík potvrdil, že ministři viasegradu odmítají i kompromisní návrh Německa. „Ten navrhuje dovážet odpad za účelem energetického využití, což je synonymum pro spalovny, které zároveň vyrábějí elektřinu,“ řekl Bursík. „Členské státy mohu omezit dovoz odpadů pouze v případě, že by dovážené odpady vytlačovaly ze spaloven domácí odpad“. Podle středoevropských ministrů životního prostředí by si měly samy státy EU rozhodovat o dovozu odpadu a to bez dalších podmínek. Směrnici bude projednávat Rada Evropské unie na konci června.

Představitelé zemí visegrádské čtyřky se shodli na společných opatření na ochranu klimatu, tím jsou chápány především ekonomické nástroje, jako obchodování s emisními povolenkami, ekologická daňová reforma a projekty v rámci Kjótské dohody.

Ministři se dohodli na vzniku společného projektu, financovaného z visegradskeho fondu, který bude zaměřen na společné kroky při zvyšování energetické efektivity v průmyslu, domácnostech i veřejných budovách. Důležitou součástí bude také osvěta a snaha o veřejnou debatu o klimatických změnách.



25. května 2007 15:54 PRAHA (EkoList) - (Zdroj: www.ekolist.cz)
11.6.2007 www.ekolist.cz




Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
chemlines
Rychlé hledání
 
Hledat:
[Jméno (část), sumární vzorec,
CAS číslo, obor ... ]


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk