chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
REACH: Schválen seznam SVHC látek!


ECHA (Evropská chemická agentura) schválila tzv. kandidátský list 15 SVHC látek. Tedy látek vzbuzující velké obavy.

Dle návrhu jednotlivých členských zemí bylo na tento kandidátský seznam, jednomyslným rozhodnutím výboru, navrženo 14 látek a 15. látka byla na tento seznam uvedena před konáním výboru kvůli svým známým vlastnostem splňující kritéria SVHC látek.

Seznam těchto látek je dostupný na stránkách ECHA nebo na konci článku. Tento seznam bude v budoucnu dále pravidelně aktualizován.

Seznam SVHC látek sebou přináší nově vznikající povinnosti:

V případě předmětů jsou již od 28.10.2008, výrobci a dovozci předmětů povinni na požadavek spotřebitele, v případě obsahu těchto SVHC látek větším jak 0,1% hm., poskytnout dostatek informací umožňujících bezpečné používání předmětu, a to do 45 dní od jeho požadavku. Dále od 1. prosince 2011, musí všichni výrobci nebo dovozci předmětů oznamovat tyto SVHC látky ECHA, v případě obsahu těchto látek větším jak 0,1%hm. a množství větším jak 1 tuna za rok.

V případě látek musí, od 28. října 2008, dodavatelé těchto SVHC látek poskytnout svým zákazníkům bezpečnostní list k těmto látkám. V případě přípravků je tato povinnost poskytování bezpečnostního listu aktuální v případě, že obsah této látky v přípravku je vyšší jak 0,1% hm. anebo 0,2% obj.

Celá zpráva ECHA (v angličnitě).

Seznam látek

Seznam látek (CZ)

Zdroj: CEMC, 31.10.2008 08:15

9.12.2008 CEMC
Informační a poradenské služby pro podnikové ekology
EKOnoviny ENVIreport Příručka ekologa
Měsíčník podnikového ekologa Sledujeme změny právních předpisů a informujeme o dopadech do povinností firem v oblasti podnikové ekologie Komplexní průvodce podnikového ekologa
EKOnoviny číst více ENVIreport číst více číst více
ZDARMA Cena 1500 Kč/rok (12 x Envireport + ebook Povinnosti firem v podnikové ekologii) Cena 3.500 Kč/rok (publikace Příručka ekologa a 4 kvartální aktualizace v tištěné nebo elektronické verzi)
30.12.2008 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk