chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
SCHP: Řada firem neví o povinnosti registrovat chemikálie

PRAHA (ČTK) - Řada menších firem ani pár dní před zahájením předregistrace netuší, že i na ně se vztahuje povinnost přihlásit vyráběné nebo dovážené chemické látky, která plyne z evropské směrnice REACH. Novinářům to dnes řekli zástupci Svazu chemického průmyslu (SCHP). Nutnost předregistrace se totiž může dotknout i firem mimo chemický průmysl. Náklady, které jsou s novou legislativou EU spojeny, vyjdou české podniky podle dřívějšího odhadu SCHP až na 11 miliard korun.

Šestiměsíční lhůta, ve které musejí firmy předregistrovat chemikálie u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách, začíná běžet v neděli. Zda bude možné poslat přihlášku už v první den období, ale není jisté. Softwarový systém agentury totiž podle informací ČTK zatím zcela nefunguje.

Registrace se vztahuje na látky vyráběné nebo dovážené v množství vyšším než jedna tuna ročně, zvlášť nebezpečných chemikálií se ale omezení netýká.

Povinnost registrace se dotkne nejen firem v chemickém průmyslu, ale také například rafinerií, těžebních společností či sklářů. Registraci budou například podléhat vyráběné kovy a slitiny.

Nedodržení půlroční lhůty se nemusí podnikům vyplatit. "Platí základní heslo: Žádná data, žádný byznys. Ten, kdo neprovede předregistraci, je ze hry venku," řekl dnes ředitel SCHP Ladislav Novák. Firma pak podle legislativy nemůže pokračovat ve výrobě.

Nadcházející fáze registrace je zdarma, každý jednotlivý dotčený podnik pouze ohlásí, jaké chemikálie vyrábí či dováží. Podle odhadu SCHP se v Helsinkách sejde okolo 150.000 přihlášek. "Předregistrace je jen desetinou procenta toho, co nás ještě čeká," řekl prezident svazu Pavel Švarc.

V další fázi půjde o předložení úplné dokumentace pro registraci. Podle objemu používaných chemikálií jsou konečné lhůty do roku 2010, 2013 nebo 2018. Firmy, které používají stejné látky, budou moci podat registraci společně. Poplatky za registraci se pohybují v závislosti na velikosti podniku a množství látky od 120 až po 31.000 eur (3000 až 780.000 Kč).

Firmy se v souvislosti s legislativou REACH obávají ztráty konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu. "Sami Evropané na sebe šijeme bič, protože celý okolní svět se tím nemusí řídit," řekl Novák.

REACH má za cíl shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30.000 chemických látkách, které jsou na evropském trhu. Kompletní databáze by se měla utvořit během následujících 11 let. Český chemický průmysl bude v souvislosti s novými pravidly muset investovat miliardy korun.

(Zdroj: www.ekolist.cz)

11.6.2008 www.ekolist.cz
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:
e-ISO PARTNER


Portál se vším, co potřebujete pro ISO

9.12.2007 ETeam


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk