chemlinesMENU chemlines
chemlines EKOnoviny
+ Změny právních předpisů
+ Semináře, kurzy, školení
 - Uplynulé akce
+ Podniková ekologie
+ EMS ISO 14001
+ Z dalších serverů
chemlines Vzorová dokumentace
chemlines Příručka ekologa
+ A-Chemické látky a přípravky
+ B-Odpadové hospodářství
+ C-Využití a ochrana vod
+ D-Ochrana ovzduší
+ E-Integrovaná prevence
+ F-Nakládání s obaly
+ G-Environmentální management
+ Doprovodné informace (CD/ON-LINE)
+ Ekologický audit
chemlines ENVIreport
+ Zaslat ukázku
+ Povinnosti firem
chemlines Katalog firem
chemlines EKOinfo
+ Dokumenty ke stažení
+ Věstník MŽP
+ Chemické látky
+ Prevence havárií
+ Integrovaná prevence
+ Katalog odpadů
+ Užitečné odkazy
+ Legislativa ŽP
+ R věty
+ S věty
+ Výstražné symboly
+ H věty
+ P věty
chemlines O vydavateli
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Registrace firmy
+ Odhlášení EKOnovin
+ Inzerce v EKOnovinách
+ Archiv
 - Slovo znalce
 - Odpady
 - Aktuality

 
Změny v ohlašovacích povinnostech za rok 2009 !

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Změny v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP, který pořádá společnost EnviGroup a náš portál EKOnoviny. Na semináři se dozvíte všechny informace o novém způsobu ohlašování. Zjistíte, zda se Vás už tato změna týká, nebo Vás čeká až příští, popřípadě přespříští rok.

Změny v ohlašovacích povinnostech za rok 2009 !
(odpady, ovzduší, obaly a další, chystané změny legislativy) 

Závazná přihláška na seminář >>

Vážení čtenáři EKOnovin,

pro velký zájem účastníků jsme pro Vás připravili další termín semináře ke změnám v ohlašovacích povinnostech. Vzhledem k datu bude hlavním tématem semináře problematika ohlašování ovzduší (tj. souhrnná provozní evidence a poplatky) a IRZ.

Blíží se termín pro splnění Vašich ohlašovacích povinností za provoz zdrojů znečišťování ovzduší a IRZ (do 31.3.). Další hlášení (voda, obaly ...) už měla být podána - ale podali jste je správně? Přes ISPOP či "postaru" písemně?.  

Co je jinak? 

Letos dochází k podstatné změně pro velkou část firem ve způsobu zpracování a podání jednotlivých hlášení! Jedná se o dopad zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP. 

Podle § 3 odst. 2 tohoto zákona provozovatel, který např. produkuje více než 2 tuny nebezpečných odpadů nebo více než 2000 tun ostatních odpadů, plní všechny svoje ohlašovací povinnosti podle nařízení Evropského parlamentu č. 166/2006. Tzn., ohlašuje zcela jinak, než byl doposud zvyklý!

Kde získat praktické informace? 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Změny v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP. Na semináři se dozvíte všechny informace o novém způsobu ohlašování. Zjistíte, zda se Vás už tato změna týká, nebo Vás čeká až příští rok.

Hlavní témata semináře:

 • Týkají se Vás změny v ohlašování?  Aktuální výklad povinnosti ohlašovacího prahu 2 tun nebezpečných odpadů
 • Ohlašování do integrovaného registru znečišťování - IRZ přes ISPOP 
 • Povinnosti k Integrovanému registru znečišťování a evropskému E-PRTR
 • Změny v Souhrnné provozní evidenci ovzduší za rok 2009 - obsah, forma a způsoby ohlašování
 • Praktické informace k plnění ohlašovacích povinností podle nových pravidel
 • Informace k ohlašování již prošlých hlášeních (hlášení o produkci odpady, odběr podzemních vod, vodní bilance apod.) - jak postupovat v případě chybně podaných hlášení

Program semináře:

I. Dopolední blok 

Témata problematice IRZ a ISPOP

Agentura CENIA - od 9.00 hod. - do 11.00 hod.

 • Popis vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2009 (aktuální výklad povinnosti ohlašovacího prahu produkce 2 tun nebezpečných odpadů a dalších možných důvodů vzniku povinnosti k IRZ).
 • Povinnosti k Integrovanému registru znečišťování a evropskému E-PRTR.
 • Ohlašování do integrovaného registru znečišťování - IRZ přes ISPOP (praktický výklad pro vyplnění agendy IRZ přes nový formulář na ISPOP) 

Hlášení "prošlých" povinností, povinnosti firem, informační zdroje

ENVI GROUP - od 11.00 hod. - do 11.30 hod.

 • Informace k ohlašování již prošlých hlášeních (hlášení o produkci odpady, odběr podzemních vod, vodní bilance apod.) - jak postupovat v případě chybně podaných hlášení, tj. špatným způsobem
 • Přehledy povinností firem
 • Zdroje informací pro podnikovou ekologii 

II. Odpolední blok - témata k ochraně ovzduší

Změny v Souhrnné provozní evidenci zdrojů

Ing. P. Machálek, Český hydrometeorologický ústav - od 12.00 hod. do 15.00 hod.

 • Aktuální informace k legislativě v ochraně ovzduší - nová vyhláška č. 205/2009 Sb. a náležitosti zákona č. 25/2008 Sb., související s ohlašováním v oblasti ochrany ovzduší
 • Ohlašování Souhrnné provozní evidence za rok 2009 - obsah, forma a způsoby ohlašování
 • Instruktáž k vyplňování Souhrnné provozní evidence podle obsahu přílohy č. 7 vyhlášky 205/2009 Sb., Oznámení o poplatku podle § 19 zákona 86/2002 Sb. a údajů o použití rozpouštědel za rok 2009 - detailní rozbor položek ohlašovacího formuláře a správnosti zadávaných údajů
 • Praktická instruktáž k použití aplikace ISPOP pro elektronické předání v datovém standardu - formulář F_OVZ_SPOJ

 

Další informace:

Termín: 10. března 2010

Místo konání:

Svaz českých a moravských výrobních družstev
(místnost "F" V. patro)
Václavské náměstí 21
Praha 1

Zahájení: 9.00 hod. Předpokládané ukončení: 15.00 hod. Prezence od 8.00.

Závazná přihláška zde>> (přihlásit se můžete také emailem na info@ekonoviny.cz nebo faxem na: 374 72 55 09 nejpozději do 8.3.2010) Prosíme o včasné přihlášení, abychom mohli případně zajistit větší místnost pro Vaše pohodlí.

Cena: 1250,- Kč+DPH (účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály a formuláře na CD. Cena včetně DPH je 1500 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě.)

Těšíme se na Vaši účast.

S přáním příjemného dne
Ing. Jan Vilím
EKOnoviny Team

23.1.2010 ETeam
Nebezpečný odpad
Nové značení a etiketyNebezpečný odpad


EUROCHEM PartnerPotřeby pro laboratoř

chemlines
Přihlášení uživatele
 
Email:
Heslo:


EuroChem Group Portals © Copyright 2002-2016 WCONTACT, Tel. +420 257 310 542, email: info[at]eurochem.cz
www.eurochem.eu - www.eurochem.info - www.eurochem.cn - www.eurochem.cz - www.eurochem.sk